Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Sao Sa. Sao Sa tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách hàng. Xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin dưới đây để hiểu rõ những cam kết mà Sao Sa thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng và gây dựng được niềm tin là vấn đề rất quan trọng với Sao Sa. Vì vậy, Sao Sa sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan tuân thủ theo đúng nội dung của chính sách này. Sao Sa chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập:
• Cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

• Các thông tin Sao Sa sẽ thu thập gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
• Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách hàng;
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và Sao Sa;
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Quý khách hàng;
• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Quý khách hàng tại Sao Sa;
• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
• Không có thời hạn, trừ trường hợp Khách hàng yêu cầu gỡ bỏ hoặc phá sản.

 

4. Địa chỉ của đơn vị quản lý và sử dụng thông tin:

Hộ kinh doanh Sao Sa
• Địa chỉ: Số 90 phố Phượng Trì, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.
• Số điện thoại: 0243.712.3636 – 0943.140.697.
• Email: Info.saosavn@gmail.com

 

5. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin này:
• Toàn bộ nhân viên của Sao Sa.
• Đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển.
• Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

6. Chỉnh sửa và khiếu nại về thông tin cá nhân:
• Quý khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Sao Sa thực hiện việc này.
• Quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sao Sa sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Quý khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
• Các hình thức tiếp nhận thông tin của Quý khách hàng:
• Qua email: Info.saosavn@gmail.com
• Qua điện thoại: 02433.712.3636 hoặc 0943.140.697

 

7. Cam kết bảo mật thông tin:
• Thông tin cá nhân của Quý khách hàng trên Website saosa.vn được Sao Sa cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Quý khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Tuyệt đối không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Quý khách hàng khi không có sự đồng ý của Quý khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
     

Cám ơn Quý khách hàng!

Close menu